Chancellor

Prof. Achchi Mohamed Ishaq

Chancellor

South Eastern University of Sri Lanka,
Oluvil
Sri Lanka