Chancellor

Prof. Achi M. Ishaq

Chancellor

South Eastern University of Sri Lanka,
Oluvil
Sri Lanka